Către,
PRIMĂRIA COMUNEI I.C. BRĂTIANU

Sediul/Adresa:
localitatea I.C.Brătianu, strada Principală, 45, judeţul Tulcea

 

Formular de înscriere a sistemelor individuale adecvate (SIA) de epurare a apelor uzate în registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea apelor uzate

- persoane juridice  -

conform HOTĂRÂRII nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea Sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate

__________________________________________________________________

Din reţeaua publică __
Din surse individuale __

Colectare __
Epurare __

DA (număr / data) __________________________
NU __

DA (număr / data)  ______________________________________
NU __

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

 

DA (număr / data / compania care vidanjează / valabilitate)
___________________________________________________________
NU __

 

·  Echiparea vidanjei (GPS, nivel volum, sistem raportare- Conform prevederilor art.16 din HG nr.714/2022, firmele specializate în prestarea serviciului de vidanjare trebuie doteze vidanjele cu instalaţii de determinare a volumului de apa, sisteme de raportare si localizare GPS):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

DA (număr / data)  __________________________________
NU __

Anexez următoarele copii:

   - Copie după Certificatul de înmatriculare;
   - Copie după ultimul Buletin de analiză al apelor vidanjate;  
   - Copie după Autorizația de construire;
   - Copie după Autorizația de mediu;
   - Copie după Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor din care rezulte au fost verificate etanșările;
   - Copie după Certificat de calitate/conformitate pentru bazinele/administrațiile de epurare achiziționate de la producători

 

                 Data                                                                                   Semnătura, LS

 

 

 

Prin completarea acestui formular îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către primăria PRIMĂRIA COMUNEI I.C. BRĂTIANU județul Tulcea conform Regulamentului (UE) 679 / 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulatie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: .................................................... Responsabil cu registrul SIA: dna. Burduf Carmen, numita  prin Dispoziția primarului Nr8/17.01.2024. Contact: tel: 0240573134, e-mail: primaria_icbratianu@yahoo.com