Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (F.E.A.D.R.)
Proiect „Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public si infiintarea unui sistem de supraveghere”

In data de 31.05.2019, a fost semnat la sediul A.F.I.R. Constanta, contractul de finantare pentru proiectul „Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public si infiintarea unui sistem de supraveghere in localitatea I.C. Bratianu, judetul Tulcea.

Documente anexate:

Contract de finantare Bugetul proiectului Anexa I – Prevederi generale Anexa II – Publicitate Anexa IV – Achizitii beneficiari Anexa IV – Achizitii Formularee Anexa IV – Instructiuni ofertanti ANEXA V – Cererea de plată Nota de indrumare
Asfaltare strazi in comuna I.C. Bratianu

În data de 01.07.2020 Comuna I.C. Brătianu, prin comisia de evaluare a ofertelor, a atribuit Contractul de lucrări ”Proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări de construcții pentru proiectul Modernizarea prin asfaltare a străzilor din comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea”, finanțat din Fondul European Agricol de Dezvoltare Regională, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Valoarea estimată a contractului a fost de 4.414.595, 73 lei fără TVA.

În urma desfășurării procedurii de atribuire prin platforma națională de achiziții publice SEAP, demarată la data de 14.04.2020 prin publicarea Anunțului de participare, a fost desemnată câștigătoare oferta Asocierii FIROGAL 1 S.R.L. în calitate de leader, Expert Bill S.R.L., Bucover Proiect S.R.L. cu terț susținător Construct&Drum S.R.L..

Contractul de lucrări, în valoare de 4.391.974,73 lei fără TVA, va fi semnat de Primarul U.A.T. Comuna I.C. Brătianu, d-l Alexe Iordan, în data de 10.07.2020.

În data de 11.10.2019 Comuna I.C. Brătianu a semnat prin reprezentantul său legal, Primar Alexe Iordan, Contractul de finanțare al proiectului ”Modernizarea prin asfaltare a străzilor din comuna I.C.Brătianu, jud. Tulcea”. Proiecul este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 implementat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale România. Valoarea totală a proiectului este de 1.000.000 de euro fără TVA, din care 995.179 de euro reprezentând suma eligibilă acordată la finanțare. Cheltuielile neeligibile ale proiectului, în sumă de 4821 euro, vor fi susținute de bugetul local. Durata Contractului de finanțare este de 36 de luni de la data semnării acestuia, la care se adaugă o perioadă de monitorizare de 5 ani.

Documente anexate:

Contract de finantare Bugetul proiectului Anexa I – Prevederi generale Anexa II – Publicitate Anexa IV – Achizitii beneficiari ANEXA V – Cererea de plată Nota de indrumare