Programul National de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.)
Inființare sediu administrativ U.A.T. Comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea

Comuna I.C. Brătianu, jud. Tulcea, promoveaza ca lucrare noua investitia ” Înfiintare sediu administrativ U.A.T. Comuna I.C Bratianu, județul Tulcea” prin accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul national de dezvoltare locala, Subprogramul Modernizarea satului romanesc, domeniul specific –realizare/extindere/reabilitare/ modernizare a sediilor institutiilor publice ale autoritatilor administratiei publice locale, precum si a instituțiilor publice din subordinea acestora.

Pentru aceasta investitie, in data de 31.12.2019, d-l Primar Alexe Iordan în calitate de reprezentant legal al U.A.T. Comuna I.C. Bratianu a semnat Contractul de finantare cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei ca autoritate publica centrala, coordonatoare a Programului national de dezvoltare locala.

Obiectivul general al proiectului consta in construirea unui sediu administrativ modern, cu o suprafata desfasurată de 924 mp care va gazdui sediul consiliului local, al primariei, precum si o sala pentru desfasurarea de evenimente culturale si de educatie. Proiectul asigura satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatii locale si reprezinta o îmbunatatire a infrastructurii acesteia.

Documente anexate:

Contract de finantare Sectiunea achizitii publice