Achizitii Publice
  Anunt achizitie servicii
  06.08.2021

  Autoritatea contractantă COMUNA I.C. BRATIANU, identificata cu CIF 4794036, cu sediul în Str. Principala, Nr. 34, Comuna I.C. Bratianu, Cod postal 827 100, jud. Tulcea, telefon 0240573134, e-mail:

  primaria_icbratianu@yahoo.com reprezentată legal de Primar Alexe Iordan, achiziționeaza contractul de servicii de reprezentare juridica a Comunei I.C. Bratianu, jud. Tulcea, în Dosarul nr. 474/253/2019.

  Data și ora limita de primire de oferte financiare: 10.08.2021, ora 1200 primaria_icbratianu@yahoo.com

  Anunt achizitie servicii

  Realizarea de panouri informative publicitare pentru proiectul Modernizarea prin asfaltare a strazilor din comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea
  27.08.2020

  Autoritatea contractanta COMUNA I.C. BRATIANU, identificata cu CIF 4794036, cu sediul in Str. Principala, Nr. 34, Comuna I.C. Bratianu, Cod postal 827 100, jud. Tulcea, telefon 0240573134, e-mail: primaria_icbratianu@yahoo.com reprezentata legal de Primar Alexe Iordan, achizitioneaza contractul de furnizare ”Realizarea de panouri informative publicitare pentru proiectul Modernizarea prin asfaltare a strazilor din comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea”

  Anunt achizitie contract de furnizare Caiet de sarcini

  Servicii de control tehnic pentru documentatii privind Modernizarea prin asfaltare a strazilor din comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea
  24.08.2020

  Autoritatea contractanta COMUNA I.C. BRATIANU, identificata cu CIF 4794036, cu sediul in Str. Principala, Nr. 34, Comuna I.C. Bratianu, Cod postal 827 100, jud. Tulcea, telefon 0240573134, e-mail: primaria_icbratianu@yahoo.com, reprezentata legal de Primar Alexe Iordan, achizitioneaza contractul ”Servicii de control tehnic pentru documentatii privind Modernizarea prin asfaltare a strazilor din comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea”

  Mai multe detalii gasiti aici

  Servicii de supraveghere a santierului pentru lucrari privind Modernizarea prin asfaltare a strazilor din comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea
  18.08.2020

  Autoritatea contractanta COMUNA I.C. BRATIANU, identificata cu CIF 4794036, cu sediul in Str. Principala, Nr. 34, Comuna I.C. Bratianu, Cod poștal 827 100, jud. Tulcea, telefon 0240573134, e-mail: primaria_icbratianu@yahoo.com, reprezentata legal de Primar Alexe Iordan, achizitioneaza contractul ”Servicii de supraveghere a santierului pentru lucrari privind Modernizarea prin asfaltare a strazilor din comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea”

  Mai multe detalii gasiti aici.

  Servicii de consultanta in achizitii publice si management de proiect pentru obiectivul de investitii Infiintare sediu administrativ in comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea
  16.07.2020

  Documentatia pentru posibilii agenti economici interesati de atribuirea prin achizitie directa a contractului de „Servicii de consultanta in achizitii publice si management de proiect pentru obiectivul de investitii Infiintare sediu administrativ in comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea„

  ANUNT ACHIZITIE CONTRACT SERVICII SECTIUNEA FORMULARE

  Servicii management de proiect pentru obiectivul de investitii Modernizarea prin asfaltare a strazilor din comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea
  11.11.2019

  Documentatia pentru posibilii agenti economici interesati de atribuirea prin achizitie directa a contractului de „Servicii management de proiect pentru obiectivul de investitii Modernizarea prin asfaltare a strazilor din comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea „

  ANUNT ACHIZITIE CONTRACT SERVICII SECTIUNEA FORMULARE

  Realizarea si montarea de placute informative publicitare pentru proiectul Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public si infiintarea unui sistem de supraveghere in comuna I.C. Bratianu, jud. Tulcea
  09.09.2019

  Erata la anuntul privind achizitia contractului de furnizare „Realizarea si montarea de placute informative publicitare pentru proiectul Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public si infiintarea unui sistem de supraveghere in comuna I.C. Bratianu, jud. Tulcea„

  Detalii aici

  Realizarea si montarea de placute informative publicitare pentru proiectul Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public si infiintarea unui sistem de supraveghere in comuna I.C. Bratianu, jud. Tulcea
  05.09.2019

  Documentatia pentru posibilii agenti economici interesati de atribuirea prin achizitie directa a contractului de furnizare „Realizarea si montarea de placute informative publicitare pentru proiectul Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public si infiintarea unui sistem de supraveghere in comuna I.C. Bratianu, jud. Tulcea”

  ANUNT ACHIZITIE CONTRACT FURNIZARE CAIET DE SARCINI SECTIUNEA FORMULARE CONTRACT DE FURNIZARE (model) GHID UTILIZARE ELEMENTE DE IDENTITATE VIZUALA

  Proiect tehnic si detalii de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului, lucrari de constructii-montaj pentru sistemele de iluminat public si de supraveghere video in comuna I.C. Bratianu
  06.08.2019

  Documentatia pentru posibilii agenti economici interesati de atribuirea prin achizitie directa a contractului de lucrari „Proiect tehnic si detalii de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului, lucrari de constructii-montaj pentru sistemele de iluminat public si de supraveghere video in comuna I.C. Bratianu”.

  ANUNT ACHIZITIE CONTRACT LUCRARI Caiet de sarcini CONTRACT LUCRARI – MODEL SECTIUNEA FORMULARE