Protectia Mediului

ÎN CONFORMITATE CU OUG 92/2021 MODIFICATĂ PRIN OUG 38/2022 PRIVIND REGIMUL DEŞEURILOR VĂ ADUCEM LA CUNOŞTINŢĂ URMATOARELE:


========================================
DEPOZITAREA GUNOIULUI ESTE STRICT INTERZISĂ!
Conform OUG 92/2021 art. 20 alin. (3), (4) şi (5) abandonul şi depozitarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă . Constitue contravenţie şi se sancţionează cu amenzi de la 10.000 la 20.000 pentru persoanele fizice şi de la 50.000 la 70 000 lei pentru persoanele juridice.
În plus maşina cu care s-au trasportat deşeurile e confiscată iar pe cheltuiala contravenientului se realizeaza curăţarea terenului şi eliminarea deşeurilor conform legislaţiei de mediu în vigoare.


========================================
Articolul 17 alineatul 4

Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

========================================

Articolul 17 alineatul 7

Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.


========================================
Articolul
(3) Abandonarea deşeurilor este interzisă.
(4) Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.
(5) Incendierea deşeurilor de orice fel este interzisă.
(6) Îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă.

ABANDONAREA DEŞEURILOR VA FI SANCŢIONATĂ CU AMENZI DE LA 10000-20000 LEI PENTRU PERSOANELE FIZICE ŞI DE LA 50000-70000 LEI PENTRU PERSOANELE JURIDICE (ART 62 ALINIAT 1 LIT B)
INCENDIEREA, ÎNGROPAREA SAU ELIMINAREA DEŞEURILOR ÎN AFARA SPAŢIILOR AUTORIZATE SE PEDEPSEŞTE CU INCHISOARE DE LA 3 LA 5 ANI SAU CU AMENDA.

Fiecare dintre noi, ca reprezentat al comunităţii, are puterea şi obligaţia de a influenţa procesul de ecologizare in propria localitate de domiciliu. Soluţia este la îndemâna noastră şi constă în depozitarea selectivă a deşeurilor. Mai precis, trebuie să depozităm deşeurile în locurile special amenajate şi, pe cât posibil, pe următoarele categorii:
• Hârtie şi cartoane (ziare, reviste, tipărituri, cutii de detergenţi, de cereale etc.), ce pot fi vândute la tonetele special amenajate;
• Ambalaje PET şi alte materiale plastice (pungi, folii, cutii de iaurt, butelii de la produse cosmetice şi de curăţenie etc.), ce pot fi reciclate;
• Sticle şi cioburi; vânzarea ambalajelor din sticlă la centrele care se ocupă cu achiziţionarea acestora;
• Deşeuri feroase (fier, tablă şa) şi doze metalice, ce pot fi valorificate la punctele “REMAT”;
• Deşeuri umede (resturi vegetale, animale etc.).
Principalul avantaj al reciclării este dat de reducerea consumului resurselor naturale (petrol, apă, energie), precum şi al nivelului emisiilor nocive în aer. Spre exemplu:
Hârtia – materie refolosibilă
• Materiile prime utilizate pentru fabricarea hârtiei sunt: lemnul, celuloza, hârtia veche. Hârtia reciclată permite economisirea a aproximativ 25% din cantitatea de electricitate şi a 90% din cantitatea de apă (300 l) necesare pentru producerea a 1 kg. de hârtie albă.
• De asemenea, prin reciclarea deşeurilor de hârtie, se elimină clorul toxic, necesar producerii hârtiei albe.
Sticla – materie refolosibilă.
• Sticla se produce folosind următoarele materii prime: nisipul de cuarţ, calcarul, soda (produs poluant) ş.a.
• Reciclarea sticlei menajează mediul şi economiseşte în timp bogăţiile naturale, apa şi electricitatea.
Reciclarea presupune separarea şi colectarea materialelor în vederea transformării lor în produse utile noi. O mare parte din aluminiul, sticla, hârtia sau oţelul folosite astăzi în întreaga lume sunt deja provenite din reciclare. Sticla şi oţelul pot fi reciclate nu doar o dată, ci de nenumărate ori. Reciclarea aluminiului şi oţelului utilizat la cutiile de băuturi, a hârtiei şi cartoanelor, a sticlei, precum şi a anumitor mase plastice constituie peste tot în ţările occidentale o industrie înfloritoare. De asemenea, reciclarea permite comunităţilor să reducă costurile de depozitare a deşeurilor. Consumul de energie este şi el influenţat pozitiv de reciclare.
Se pot recicla:
– recipiente din sticlă transparentă;
– recipiente din sticlă colorată;
– hârtie;
– ziare/tipărituri;
– cutii din aluminiu pentru băuturi;
– plasticul.
Care sunt pasii unei colectari selective corecte?
1. IDENTIFICA deșeurile de ambalaje din locuința ta!
2. PRESEAZA deșeurile de ambalaje din plastic si metal sau cartoanele, înainte de depozitare, pentru a economisi spațiul!
3. DEPOZITEAZA deșeurile de ambalaje SEPARAT de gunoiul menajer!
4. DEPUNE deșeurile colectate separat in containerele galben, verde si albastru!

Întrebări frecvente despre
colectare selectivă a deşeurilor
Deşi la prima vedere colectarea separată a deşeurilor poate părea ceva simplu, în realitate însă în viaţa de zi cu zi pot apărea şi unele situaţii ceva mai complicate. Mai jos găsiţi răspunsurile la unele dintre cele mai frecvente situaţii care v-ar putea ridica semne de întrebare.
Cum se colectează deşeurile care conţin mai multe tipuri de material reciclabil (spre exemplu, un ambalaj care conţine atât hârtie cât şi plastic)?
Aceste deşeuri se colectează în funcţie de materialul predominant (în exemplul de mai sus, dacă acesta este hârtia, atunci se vor colecta ca hârtie, iar dacă este plasticul, se vor colecta ca plastic).
Pot arunca deşeurile de ambalaje cu resturi alimentare în ele?
Nu. Ambalajele trebuie golite de toate resturile alimentare. Dacă sunt prea murdare, se aruncă în recipientul gri pentru deşeuri amestecate.
Trebuie să spăl deşeurile (de ex. cutiile de conserve) înainte de a le colecta separat?
Spălarea cutiilor/sticlelor goale nu este necesară. Acestea trebuie golite cât mai bine de conţinut. Spălarea lor ar duce la un consum de apă nejustificat.
Trebuie să presez deşeurile înainte de a le colecta?
Da. În acest fel, deşeurile (de ex. buteliile de PET, dozele de aluminiu) vor ocupa mult mai puţin loc şi vor fi mult mai uşor de transportat.
Trebuie să scot dopul recipienţilor de plastic înainte de colectare?
Nu este obligatoriu, dar acest lucru este folositor, deoarece uşurează activitatea de reciclare. Recipienţii sunt produşi dintr-un material diferit de cel din care sunt produse dopurile. Cele două se reciclează în fluxuri diferite.
Mai mult, ca să puteţi presa recipienţii, este necesar să le scoateţi dopurile.
Trebuie să scot etichetele de pe sticle, PET-uri, conserve?
Nu este necesară scoaterea etichetelor.
Pot colecta polistiren utilizat la ambalarea alimentelor (de ex. tăviţele pe care este ambalată carnea)?
Polistirenul utilizat la ambalarea alimentelor poate fi colectat separat în vederea reciclării după ce vasul, tava etc. sunt golite de conţinut. Acestea se colectează în recipientul galben pentru colectarea plasticului şi a metalului.
Pot colecta folii de aluminiu?
Folia de aluminiu utilizată la împachetarea alimentelor poate fi colectată separat doar în cazul în care este curată. Dacă folia de aluminiu este murdară, trebuie aruncată în recipientul pentru deşeuri amestecate.
De ce se colectează doar ambalajele (sticle şi borcane) din sticlă, nu şi geamurile sau vesela spartă?
Sticla de la geamuri, oglinzi, veselă etc. conţine substanţe chimice care nu se regăsesc şi în sticla utilizată la producerea ambalajelor, substanţe care intervin în mod negativ în procesul de reciclare.
În recipientul albastru pot colecta orice fel de deşeu de hârtie şi carton?
Da, cu condiţia ca deşeul respectiv să fie curat sau nu foarte murdar. De exemplu, nu puteţi colecta în acest recipient hârtia de la pachetul de unt, şerveţelele de hârtie folosite, scutecele de unică folosinţă şi tampoanele utilizate, vesela de unică folosinţă (din hârtie) utilizată. Aceste deşeuri trebuie colectate în recipientul gri pentru deşeurile amestecate.
Cum pot să fiu sigur că deşeurile pe care le colectez separat nu sunt amestecate de către operatorul de salubrizare în vederea transportului?
Deşeurile colectare separat nu vor fi amestecate de către operator în vederea transportului. Operatorul va colecta aceste deşeuri separat, pe baza unui program stabilit şi comunicat din timp.
Trebuie să cumpăr recipienţii pentru colectarea separată a deşeurile reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile?
Nu trebuie să cumpăraţi aceşti recipienţi, ei sunt asiguraţi cu titlu gratuit de către primărie.
Ce se întâmplă cu deşeurile reciclabile după ce le colectez separat?
Sunt transportate către operatorul de salubrizare la staţiile de sortare. După ce sunt sortate, iar eventualele greşeli de colectare corectate, materialele obţinute sunt transmise operatorilor economici în vederea reciclării.
Ce se întâmplă cu deşeurile biodegradabile după ce le colectez separat?
Sunt transportate de către operatorul de salubrizare la staţiile de compostare. Aici, în urma unor procese specifice, sunt transformate în compost, material ce poate fi utilizat ca îngrăşământ. În cazul locuinţelor individuale unde există suficient spaţiu, aceste deşeuri pot fi compostate în curte.
Ce fac cu deşeurile voluminoase care nu încap în recipienţii de colectare
Deşeurile voluminoase (ex. mobilă veche, saltele) necesită o colectare separată în vederea valorificării. Verificaţi la operatorul de salubrizare cu care aveţi contract ce modalităţi de colectare separată vă pune la dispoziţie şi care sunt costurile.
Ce fac cu echipamentele electrice şi electronice stricate pe care vreau să le arunc?
Deşeurile de echipamente electrice şi electronice sunt colectate în puncte special amenajate de primărie. Verificaţi la operatorul de salubrizare unde este cel mai apropiat punct de colectare.
Unde pot arunca bateriile pe care nu le mai pot folosi?
Bateriile şi acumulatorii portabili (nu auto) uzate pot fi colectaţi acasă, într-o pungă sau cutie. Majoritatea supermarketurilor şi hypermarketurilor au un punct special amenajat de colectare a acestora, situat de obicei la
intrarea clienţilor. Când vă duceţi la cumpărături, luaţi şi bateriile uzate cu dumneavoastră şi lăsaţile la punctul respectiv.
Ce fac cu molozul şi resturile de materiale de construcţii rezultate de la reabilitarea sau construirea unui imobil?
Deşeurile de construcţii şi demolări trebuie colectate separat pentru a putea fi valorificate. Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, verificaţi la operatorul de salubrizare cu care aveţi contract ce modalităţi de colectare separată vă pune la dispoziţie şi care sunt costurile. Dacă realizaţi respectivele lucrări cu o firmă autorizată, cereţi să se ocupe şi de gestionarea deşeurilor rezultate.

extras din Legea 55/2017

Următoarele fapte constituie contravenţii:
a) neanunţarea medicului veterinar de liberă practică şi a autorităţii administraţiei publice locale în termenul prevăzut la art. 5 alin. (4);
b) neluarea măsurilor pentru depozitarea cadavrelor de animale în ferme sau exploataţii, până la ridicarea de către unitatea de ecarisare, în condiţii care să prevină îmbolnăvirea animalelor, oamenilor sau poluarea mediului;
c) neridicarea subproduselor de origine animală;
d) neîntocmirea evidenţelor veterinare cu privire la subprodusele de origine animală în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu privire la materiile rezultate în urma neutralizării ori procesării acestora;
e) neluarea măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru depozitarea subproduselor de origine animală în unităţile de tăiere, procesare, depozitare sau comercializare a produselor de origine animală ori în unităţile de neutralizare a subproduselor de origine animală;
f) transportul, manipularea sau depozitarea subproduselor de origine animală fără respectarea normelor sanitar-veterinare şi de mediu;
g) abandonarea, depunerea sau depozitarea subproduselor de origine animală în alte locuri decât cele organizate şi autorizate în acest scop;
h) neorganizarea de către autorităţile administraţiei publice locale a locurilor special amenajate pentru îngropare prevăzute la art. 6 alin. (1) sau neîndeplinirea de către acestea a condiţiilor de organizare şi funcţionare;
i) neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau nedeţinerea de instalaţii proprii de neutralizare a subproduselor de origine animală, autorizate în condiţiile legii, de către unităţile de creştere, producţie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală;
j) neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare autorizată sau neorganizarea neutralizării subproduselor de origine animală, în condiţiile legii, de către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Articolul 7^2(1) Contravenţiile prevăzute la art. 7^1 lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 200 lei, dacă sunt săvârşite de crescători individuali de animale.(2) Contravenţiile săvârşite de unităţile de creştere a animalelor, unităţile de producţie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală se sancţionează astfel:
a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. b);
b) cu amendă de la 800 lei la 1.200 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. d)-f);
c) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. g);d) cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. i).

(3) Contravenţiile săvârşite de unităţile de ecarisare sau de cele de neutralizare a subproduselor de origine animală se sancţionează astfel:
a) cu amendă de la 1.600 lei la 2.400 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. c)-f);
b) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. g).(4) Contravenţiile prevăzute la art. 7^1 lit. h) şi j) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.(5) Contravenţia prevăzută la art. 7^1 lit. i) se sancţionează şi cu sancţiunea complementară constând în retragerea sau anularea autorizaţiei sanitar-veterinare, în baza notificării făcute de organismele de control prin conducătorii acestor instituţii.

Obligaţie: înscrierea în Registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate

În situaţia în care nu veţi îndeplini formalităţile de înregistrare, vom fi nevoiţi să sesizam organele abilitate pentru aplicarea sancţiunii conform art.23 din Hg 714/2022 privind Aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, inregistrarea, controlul, exploatarea și întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectarea și epurare ape uzate, respectiv amenda de la 5000 lei la 10000 lei.

Obligațiile instituțiilor publice și ale persoanelor fizice și juridice

(la 28-11-2020, Titlul Sectiunii 1 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 273 din 25 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1133 din 25 noiembrie 2020)
Articolul 9(1) Instituțiilor publice și persoanelor fizice și juridice le revin următoarele obligații:
a) să întrețină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodărești, curțile și împrejmuirile acestora, precum și instalațiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice;
b) să asigure curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;
c) să asigure repararea, spălarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor și a fațadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curățarea și zugrăvirea periodică a acestora;
d) să asigure curățenia pe terenurile și locurile de depozitare aflate în proprietate, precum și pe căile de acces;
e) să asigure curățenia și igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, inclusiv prin activități de curățare, dezinsecție și deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
f) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum și materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autoritățile administrației publice locale;
g) să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile, a locurilor publice și a locurilor de parcare pe care le folosesc;
h) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate și de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
i) să respecte măsurile stabilite de lege și de reglementările locale pentru asigurarea igienei publice și curățeniei în localități;
j) să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;k) să curețe și să întrețină șanțurile, rigolele și podețele aferente proprietății
l) să finalizeze construcțiile începute, pe baza autorizațiilor eliberate de primari, în condițiile și în termenele stabilite de acestea;m) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public.
(2) Asociațiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligațiile ce revin proprietarilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, și vor răspunde pentru realizarea acestora în fața autorităților administrației publice locale.

INFORMARE OUG195/2005 ŞI MODIFICĂRI ADUSE DE OUG 38/2022


Conform OUG195/2005 privind protecţia mediului vă aducem la cunoştinţă urmatoarele:
Art. 96 (1)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 6500 lei (RON) la 7000 lei (RON) pentru persoane fizice, şi de la 25000 lei (RON) la 30000 lei (RON) pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:
9.obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă;

Prin OUG 38/2022 aliniat 9 se abrogă şi se introduce: obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu de a nu arde și de a preveni arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase
10.obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a lua măsuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutiere, feroviare şi de navigaţie;

11.obligaţiile deţinătorilor cu orice titlu ai suprafeţelor de teren de a proteja flora şi fauna sălbatică existente pe acestea, în sensul menţinerii echilibrului ecologic şi conservării biodiversităţii, precum şi exploatării durabile a resurselor în baza prevederilor legale în vigoare, pentru a nu crea
prejudicii mediului înconjurător şi sănătăţii umane;
12.obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, după caz, să adopte şi/sau să aplice măsuri obligatorii cu privire la întreţinerea şi înfrumuseţarea clădirilor, a curţilor şi împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi;
13.obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale persoanelor juridice, după caz, să prevadă la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, măsuri de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi localităţi, condiţii de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate şi măsuri de dezvoltare a spaţiilor verzi, de protecţie sanitară a captărilor de apă potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor;
14.obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a persoanelor fizice şi juridice, după caz, de a nu schimba destinaţia terenurilor amenajate ca spaţii verzi prevăzute în planurile urbanistice; 15.obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a persoanelor fizice şi juridice, după caz, de a nu degrada mediul prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
16.obligaţia desfăşurării pe suprafaţa ariilor naturale protejate şi în vecinătatea acestora numai a acelor activităţi conforme prevederilor planurilor de management şi regulamentelor ariilor naturale protejate; 17.obligaţia obţinerii acordurilor aferente ariei naturale protejate;
18.obligaţia de a nu distruge sau degrada panourile informative şi indicatoare, construcţiile, împrejmuirile, barierele, plăcile, stâlpii, semnele de marcaj sau orice alte amenajări de teritoriul ariilor naturale protejate, din inventarul ariilor naturale protejate;
19.obligaţia de a aprinde şi folosi focul deschis doar în vetrele special amenajate şi semnalizate în acest scop de către administratorii sau custozii ariilor naturale protejate;
20.obligaţia de a nu abandona deşeuri pe teritoriul ariilor naturale protejate şi de a le evacua de pe suprafaţa ariei naturale protejate sau de a le depozita doar în locuri special amenajate şi semnalizate pentru colectare daca există;
21.obligaţia de a nu intra pe suprafaţa ariilor naturale protejate şi a nu practica sporturi în afara drumurilor permise accesului public cu mijloace motorizate bazate pe folosirea combustibililor fosili; 22.obligaţia de a respecta prevederile planurilor de management şi ale regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate conform prevederilor legale;
23.obligaţia de a se legitima la solicitarea expresă a personalului de inspecţie şi control prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă;
24.obligaţia de a nu exploata resurse minerale neregenerabile din parcurile naţionale, rezervaţiile naturale, rezervaţiile ştiinţifice, monumentele naturii şi din zonele de conservare specială ale parcurilor naturale şi obligaţia de a nu exploata resurse minerale neregenerabile din parcurile naturale din zone situate în afara zonelor de conservare specială dacă acest lucru nu este permis prin planurile de management ale parcurilor respective;
25.obligaţia de a permite accesul în aria protejată a administratorilor sau custozilor precum şi a împuterniciţilor acestora pe terenurile deţinute cu orice titlu.

___________________________________
Ca urmare a modificărilor legislative generate prin Ordonanța de Guvern nr. 38 din 2022, aducem la cunoștința publicului următoarele:

Incendierea, îngroparea deșeurilor sau eliminarea acestora în afara spațiilor autorizate sunt infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 ani sau cu amendă (art 66, alin (1), literele e), f), g) din OUG 92/2021 privind gestionarea deșeurilor).
Abandonarea deșeurilor se sancționată cu amenzi de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele fizice şi de la 50.000 lei la 70.000 lei, pentru persoanele juridice (articolul 62 alineatul (1), litera b) din OUG 92/2021 privind gestionarea deșeurilor).
Arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase este strict interzisă (articolul 94 alineatul (1), litera n din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului) și constituie contravenții, sancționându-se cu amendă de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, și de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru persoane juridice.
Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală:
a) arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice; (art. 98. – (1) din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului).